Simpozionul Naţional Constantin Noica - UVT Timişoara 24 05 2013 (1-3)