Adriana Weimer - „Cuvântul din cuvânt” - volum antologic de poezie - Editura Eurostampa Timișoara - 2016